สูตรอาหาร กะหรี่พัฟ (ไส้ไก่)

อาหารว่างของไทย ที่ไดรับอิทธิพลจากต่างชาติ เพราะตัวแป้งที่นำไปทอดจะคล้ายกับแป้งพายชั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาไส้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นท...
Read More

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม